Delfinerna v.51

Hej!
Denna vecka, v.50 har vi genomfört det traditionella luciatåget på Arken. Trots att det var några ”tomtar” (elever) borta, blev det bra i slutet ändå och det blev en mysig stund i kylan. I ämnet matematik har vi räknar med additioner och subtraktioner genom att ad-dera och subtrahera två tal. Eleverna är arbetsamma och börjar få god uppfattning om hur de ska gå tillväga för att räkna två tal med addition och subtraktion. I ämnet svenska har eleverna varit väldigt energiska med att i textform beskriva hur ett kretslopp funge-rar. En del elever skrev om djuren i Läsresans läsebok medan andra elever skrev om andra djur. Syftet var att skapa en förståelse om hur ett kretslopp fungerar och det har eleverna förstått. Bra jobbat!

Nästa vecka, v.51 är en halv vecka och det innebär att vi påbörjar inga nya arbetsom-råden utan vi kommer att slutföra och jobba färdigt med nuvarande arbeten innan jul-lovet är här. Skolan slutar klockan 11:30 på onsdag den 21 december. Tack för den här terminen och tack till er alla för ett gott samarbete. Vi ses nästa år igen och nedan kan ni se läsårstiderna för vårterminen 2023.

VÅRTERMINEN
Onsdag 11 januari – Fredag 16 juni, 2023

✓ Onsdag 1 februari – studiedag, ingen skolverksamhet
✓ Vecka 8 – sportlov
✓ Fredag 10 mars – studiedag, ingen skolverksamhet
✓ Vecka 14 – påsklov
✓ Fredag 19 maj – lovdag, ingen skolverksamhet
✓ Måndag 5 juni – lovdag, ingen skolverksamhet

Mer information finns på följande länk:
https://www.almhult.se/forskolaskola/lasarstider.1244.html

Nu tillönskas er alla en trevlig fjärde advent!

Vecka 51.
➢ Måndag 19/12 – göra klart
➢ Tisdag 20/12 – göra klart saker i slöjden
➢ Onsdag 21/12 – terminsavslutning 2022 och skolan slutar 11:30.