veckobrev v.12

Hej!

I veckan har vi tränat på bokstaven Ff på olika sätt och vi har fått lära oss fakta om fladdermusen.

I matematiken har vi tränat på addera och subtrahera tal upp till 20.

I so har vi avslutat temat förr genom att eleverna fick skriva vad de har lärt sig. Elevernas fina texter finns uppsatt på dörren till vårt klassrum.

 

Nästa vecka kommer vi att repetera bokstäverna Hh, Pp, Öö och Ff.

Nästa vecka kommer vi att repetera kapitel tre i matematikboken. Gå gärna in på mattekojan och gör övningarna för kapitel 3B. Eleverna kommer att få göra en diagnos i matematiken nästa veckan.

I So kommer vi att arbeta med hållbar utveckling genom att eleverna får lära sig hur och varför det är bra att sortera skräp.

 

Läxa för nästa vecka är matematik. Eleverna har fått hem två lösblad som de ska träna på. På torsdag 30/3 kommer eleverna att få 2 minuter/per blad att räkna. Det kommer att vara samma blad som de får hem i läxa.

 

Onsdagen den 29/3 kommer vi att gå till IKEA museum på studiebesök. Vi kommer att vara där på förmiddagen och vara tillbaka till lunch. Vi kommer att gå klockan 8:30 och vara tillbaka klockan 11:30. Vi kommer att äta mat i matsalen när vi kommer tillbaka.

Det är viktigt att eleverna har med sig frukt, så att de orkar med hela dagen. På måndag slutar eleverna klockan 12:40 och på onsdag slutar eleverna klockan 12:00. Detta är på grund av studiebesöket på onsdag.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.11

Veckobrev v. 11.

Hej!

I veckan har vi tränat på bokstaven Öö på olika sätt.

I veckan har vi fått lära oss fakta om ödlan.

I matematiken har vi tränat på våra svenska mynt och dess värde. Vi har även börjat träna på addera och subtrahera hela tiotal.

Vi har fortsatt temat: förr i tiden. Den här gången fick eleverna lära sig hur affärerna såg ut förr i tiden.

 

Nästa vecka kommer vi att träna på bokstaven Ff på olika sätt.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta träna på addera och subtrahera hela tiotal. Vi kommer även att träna på att addera och subtrahera talen 0-20.

I So kommer vi att avsluta temat förr i tiden.

 

Läsläxa är kapitel 20 s.86-89 till torsdagen den 23/3.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.10

Hej!

I veckan har vi tränat på bokstaven Pp på olika sätt.

Vi har fortsatt träna på sagor och hur de är uppbyggda. Vecka 12 kommer eleverna träna på att skriva en egen saga.

I veckan har vi fått lära oss fakta om pärlugglan.

I matematiken har vi repeterat klockans hela- och halva timmar, mäta med centimeter och symmetri.

Vi har fortsatt temat: förr i tiden. Den här gången fick eleverna lära sig hur det var att gå i skolan förr.

 

Nästa vecka kommer vi att träna på bokstaven Öö på olika sätt.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med pengar och dess värde i matematiken.

I So kommer eleverna få lära sig mer om hur affärerna och maten var förr i tiden.

 

Läsläxa är kapitel 19 s.82-85 till torsdagen den 16/3.

 

Den 29/3 kommer vi att gå till IKEA museum på studiebesök. Vi kommer att vara där på förmiddagen och vara tillbaka till lunchen. Mer information kommer när det börjar närma sig.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v. 9

Hej!

I veckan har vi tränat på bokstaven Hh på olika sätt.

Vi har börjat träna på sagor och hur de är uppbyggda.

I veckan har vi fått lära oss fakta om hästen.

I matematiken har vi tränat på symmetri och att mäta centimeter med linjal.

Vi har fortsatt vårt tema förr i tiden. Eleverna har lärt sig om vad barn lekte och vad de hade för leksaker förr i tiden. Eleverna fick sedan berätta vad de leker och vilka leksaker som finns idag. Utifrån det fick de sedan jämföra likheter och skillnader om lekar och leksaker.

 

Nästa vecka kommer vi att träna på bokstaven Pp på olika sätt.

Nästa veka kommer vi att repetera klockans hela- och halva timmar, symmetri och mäta med centimeter.

I So kommer eleverna få lära sig mer om hur en skoldag kunde se ut för barnen förr i tiden.

 

Läsläxan för nästa torsdag 9/3 är kap 18 s. 77-81.

Eleverna har även fått hem läsförståelsefrågor till kapitlet.

 

Jag ser fram emot att träffa er alla på utvecklingssamtal nästa vecka.

 

På fredag den 10/3 är det studiedag.

 

Hoppas att ni alla får en trevlig helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.7

Hej!

I veckan har vi repeterat bokstäverna Kk, Uu, Åå och Ää på olika sätt.

I matematiken har vi avlutat kapitlet om ordningstal och positionssystemet. Vi har börjat träna på klockans hela- och halva timmar.

I tisdags fick eleverna lära sig fakta om varför vi firar Alla hjärtans dag.

I So har vi lärt oss om hur sjukvården var förr i tiden. Vi tittade på Emil, när han fastnade i soppskålen och när Lina hade tandvärk.

Efter sportlovet kommer vi att träna på bokstaven Hh.

Vi kommer att fortsätta arbetet med förr och nu. Eleverna kommer att lära sig om hur det var att gå i skolan förr i tiden.

I matematiken kommer vi att träna på att mäta i cm och träna på symmetri.

Läsläxan är kapitel 17, s.73-76 2/3.

Vecka 10 är det dags för utvecklingssamtal. Jag har skickat hem lapp om dag och tid för utvecklingssamtal.

Jag har skickat hem sportlovsbingo som eleverna kan göra under sportlovet.

Hoppas att ni alla får ett härligt sportlov!

 

MvH

Amanda Johansson

veckobrev v.6

Hej!

I veckan har vi tränat på bokstaven Uu på olika sätt. Eleverna fick skriva ord med Uu på tavlan och tillsammans kom vi på 58 ord!

Vi har lärt oss fakta om veckans djur som var uttern.

I veckan har vi startat upp temat livet förr som eleverna tycker är mycket spännande.  Vi har fått lära oss hur människor bodde och vi tittar på Emil i Lönneberga för att öka vår förståelse om hur det var förr i tiden.

I matematiken har vi tränat på talen 10-19, ental och tiotal.

 

Nästa vecka kommer vi att repetera bokstäverna Kk, Åå, Uu och Ää på olika sätt.

Vi kommer nästa vecka att börja träna på klockans hela timmar och halvtimmar.

I So kommer vi att fortsätta arbetet med temat förr i tiden.

Vi kommer att lära oss fakta om Alla Hjärtans dag på tisdag.

Det är ingen läsläxa för nästa vecka. Eleverna har istället fått hem en matteläxa om klockans hela timmar och halva timmar.

 

Hoppas att ni alla får en trevlig helg!

 

MvH

Amanda Johansson

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.5

Hej allihopa!
I veckan har vi arbetat med bokstaven Åå på olika sätt.
I matematiken har vi tränat på ordningstal.

Vi har lärt oss fakta om ålen. Eleverna har läst faktatexter om ålen, fyllt i lucktexter och skrivit vad de har lärt sig om ålen.
Vi har arbetat med hur olika djur överlever vintern. Eleverna fick i par arbeta med ett djur. De fick en faktatext och utifrån den, beskriva hur det djuret överlever vintern.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Uu på olika sätt.
Vi kommer att lära oss fakta om uttern.
Nästa vecka kommer vi att arbeta med talen 10 till 19 och positionssystemet.
Vi kommer att starta upp temat, förr i tiden.

Nästa veckas läsläxa är kapitel 16. Sida 69-72 till den 9/2.
Gå gärna in på Inläsningstjänst och lyssna på kapitlet.

 

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

Hej!

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Kk på olika sätt. Vi har kommit på ord som börjar med sk, kr och kl. Vi har tränat på korsord och skrivit meningar med k-ord.
I matematiken har vi tränat på talfamiljer, strategin störst term först och strategin skillnad i tal.
Vi har avslutat arbetet med stannfåglar genom att eleverna fick skriva en bok (i par) om en fågel och därefter fick eleverna redovisa för klassen.
På bilden fick eleverna pyssla ihop en gubbe som åkte skidor.

  

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Åå på olika sätt.
Vi kommer att lära oss fakta om ålen.
Nästa vecka kommer vi att få en ny mattebok (mattekojan 1B). Vi kommer att träna på ordningstal och talen 10-19.
Vi kommer att arbeta med vad som händer med djuren på vintern.

På onsdag den 1/2  är det studiedag.

Veckans läsläxa är kapitel 15, sida 65-68 till den 2/2.
Gå gärna in på Inläsningstjänst och lyssna på kapitlet.

 

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

Veckobrev v.3

Hej alla föräldrar!

I veckan har vi arbetat med bokstaven Ää på olika sätt. Vi har arbetat med stationer, mandala och ordförrådet. Eleverna har skrivit ord med Ää och utifrån dem skrivit meningar.

I matematiken har vi tränat på olika strategier. Vi har tränat på hur vi kan räkna med tvillingtal. Vi har även tränat på talet 5 och strategin störta termen först i addition.

Vi har lärt oss fakta om stannfåglar och eleverna skriver (i par) en bok om en stannfågel.

Eleverna har fått lära sig fakta om älgen genom film, faktatext, lucktext och att svara på frågor om älgen.

 

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Kk på olika sätt.

Eleverna kommer att lära sig fakta om kronhjorten.

I matematiken kommer vi att arbeta med tallfamiljer och skillnad i tal.

I veckan kommer vi att fortsätta arbeta med stannfåglar.

 

Läsläxa för nästa vecka är kapitel 14 s. 60-65.

Jag vill tipsa om att gå in på inläsningstjänst där ditt barn kan lyssna på kapitlet.

 

Hoppas att ni alla får en trevlig helg!

 

MvH

Amanda Johansson.

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.2

Hej alla föräldrar!

Jag vill börja med att tacka så mycket för den fina presenten som jag fick på julavslutningen!

I veckan har eleverna fått intervjua sin nya axelkompis som de kommer att arbeta med när det är uppgifter i par.

Vi har gjort övningen två sanningar och en falsk. Eleverna skulle skriva två sanna saker som de hade gjort på jullovet och en sak som var falsk. Därefter skulle deras axelkompis gissa vilket påstående som var falskt.

Eleverna har gjort repetitionssidorna i arbetsboken. Eleverna fick repetera bokstäverna Ii, Tt, Vv och Dd.

Eleverna har tränat på beskrivning genom att rita en figur och därefter beskriva den på sin Ipad.

I halvklass har vi arbetat om känslorna glad, ledsen, rädd och arg.

 

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ää.

Vi kommer att lära oss fakta om älgen och där ska eleverna placera ut ämnesspecifika ord i en lucktext.

Vi kommer att lära oss om vinterfåglar och varför vissa fåglar flyttar och varför andra fåglar stannar kvar i Sverige.

I matematiken kommer vi att träna på addition och subtraktion med tvillingtal och talet 5. Eleverna kommer att träna på strategin: den största termen först.

Läsläxan är till den 19/1 och det är sidorna 56-60.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg!

 

MvH

Amanda Johansson.

amanda.johansson3@almhult.se