Delfinerna v.16

Hej på er!

Veckan som gått har vi gjort några förändringar och de är med läsläxan, där vi läser sista kapitlet, kap. 15, ”spökpiraten” före det näst sista kapitlet, kap. 14, ”alla mina sinnen”. Vi sparar kapitel 14 för att repetera och fördjupa oss i ämnet om vår kropp. Dock är båda kapitlen öppna för läsning via iPad eller dator men det är kapitel 15 som gäller för vecka 16 och vecka 17. Eleverna har fått med sig tillhörande uppgifter i sitt orange/ röda häfte att arbeta med hemma. Vi har arbetet med bondgårdens djur via en tankekarta, där eleverna i grupp fick tänka, samtala och skriva ner vad de redan vet om djuren grisar, hästar, kor, får och höns som oftast bor på en bondgård. Därefter fick de läsa en kort faktatext om djuren, välja ett djur, fylla i en sexfältare, en stödmall som an-vänds vid insamling av fakta som i sin tur kan underlätta skrivandet vid elevens eget skrivande av faktatext.

Veckan som kommer tar vi en simtur i sista omgången av simundervisningen i Haga-näsbadet. Simpersonalen hälsar att eleverna har varit duktiga. Simpersonalen tycker också att det har varit roligt att se alla elevers framsteg i simundervisningen. Vi läser ka-pitel 15, ”spökpiraten” både i skolan och hemma på iPad eller dator. Fler hemuppgifter som tillhör kapitel ”spökpiraten” kommer eleverna att få med sig hem i början av nästa vecka, v. 16. Vi fortsätter med våra djur på bondgården med att tankekartan som gjor-des i början av bondgårdens djur jämförs mot den eget skrivna faktatexten. Har vi lärt oss något nytt? Till sist nästa vecka och på tisdag eftermiddag, kommer kultur-läraren Jennie Winqvist till oss för att tillsammans med alla 2: or på Klöxhultskolan repetera sångerna inför 2: ornas kör. Mer information om 2: ornas kör, kommer Jennie inom kort att sända ut till er föräldrar så som datum, tid och plats. Redan nu kan ni boka in onsdagskvällen den 3 maj, då kommer taket att lyftas på LIVE nere vid IKEA varuhus.

Vårliga hälsningar från Annette, Lotta M och Arkens fritidspersonal.

Kom ihågTis: slöjd, repetition 2:ornas kör     Ons: simning     Tors: simning