Fortsatt öppning och stängning på Arken

Det är bestämt att det blir fortsatt öppning och stängning avdelningsvis fram till sportlovet. Efter det tas ett nytt beslut.

Mvh fritidspersonalen