V.6

Hej!
När man under en längre tid har varit frånvarande är det roligt att komma tillbaka när något nytt och spännande väntar i klassrummet. Under veckan har vi lämnat matte-
boken ”Mattekojan 1A” (vi behåller den i skolan som extra material) för att övergå till att arbeta i en ny mattebok nämligen ”Mattekojan 1B”. I Mattekojan 1B har vi valt att börja arbeta med den analoga klockan och hel timme. Hemma får ni gärna vid alla möjliga till-fällen öva på olika klockslag och börja gärna med hel- och halv timme.
Vi har även försökt komma underfund med hur man använder en linjal för att mäta olika saker som finns runt omkring oss. Enkelt för en del, svårare för andra.

Denna vecka har vi gjort en paus i havsäventyrets figurer och dess bokstavsljud. Istället har vi samtalat och förberett oss lite smått till nästa veckas utvecklingssamtal som är på måndag och onsdag.
Det finns en önskan att den röda mappen följer med till skolan direkt efter helgen d v s måndagar. I mappen ska läseboken ”den magiska kulan” samt den lilla skrivboken/ läx-boken finnas. Skrivboken/ läxboken är frågor på varje kapiteltext och besvara gärna på frågorna som tillhör aktuell veckotext direkt efter någon gång av flera läsningar.

Nästa vecka ser vi fram emot utvecklingssamtal. Det är tänkt att ert barn ska vara med vid samtalet. Beroende på vilken tid på dagen samtalet kommer att genomföras via Teams, kan ert barn närvara från skolan alternativt hemifrån. Det bestämmer ni vård-nadshavare. Väl mött!

Måndag: medtag röd mapp med läsebok och läxbok till skolan.

Tisdag: Idrott. Skogen grupp 1. Ny läsläxa kap. 19.

Torsdag: Skogen grupp 2.

Nya Mattekojan1BÖva på klockanMätning pågår!