Delfinerna v.42

Hej på er alla ”Delfinföräldrar”!

Veckan som gått har Rosita varit inne i klassen och arbetat med bland annat att skriva olika texter. Eleverna har tyckt det varit spännande att skriva och de har skrivit så att pennan har fått vässats fler gånger än vanligt. Eleverna har också bearbetat ett tema-arbete som handlar om ”Stopp! Min kropp!”, ett verktyg från Rädda barnen och som kan vägleda föräldrar och andra vuxna att samtala med barn om kroppen, gränser och rätt-en till sin egen kropp.

Nästa vecka, v.42 blir det extra musik i undervisningen och så kommer det att bli vid några tillfällen framöver. Alla 2: or i Älmhults kommun har blivit inbjudna till ett gemen-samt projekt som består av att sjunga olika låtar vid varierande tillfällen under komman-de höst och vår. Projektet avslutas till våren med en stor konsert, där alla 2: or i kom-munen kommer att träffas och sjunga inövade sånger till Livemusik. Musiken och låtarna har utgångspunkten från 2: ornas kursplan och berör även värdegrunden och hur vi är mot varandra. Projektledaren heter Jennie Winqvist och arbetar på Älmhults kulturskola.

Vecka 42

  • Måndag 17/10 – musik med J. Winqvist.
  • Tisdag 18/10 – slöjd
  • Torsdag 6/10 – idrott inomhus

Önskar er alla en mysig och skön helg!