veckobrev 41

Hej alla föräldrar!

Vi har haft STOPP MIN KROPP i veckan. Vi har tittat på filmerna stopp min kropp där vi har diskuterat begreppet samtycke. Vi pratade om att ett nej alltid är ett nej och att man alltid frågar förts om det är okej att ge någon annan en kram. Vi pratade även vad man aldrig får göra, exempelvis: slå, nypa eller knuffa någon. Vi har även tittat på filmen lätta och jobbiga känslor, som tar upp om att ibland kan det vara svårt att visa vad man egentligen känner. Vi diskuterade att man ibland kan visa en känsla utåt även fast man har en annan känsla inuti kroppen.

 

Veckans bokstav var Ll och eleverna har spårat Ll och arbetat i arbetsboken. Eleverna kom på 51 ord med Ll. Vi har tränat på veckans ordbild Vi och ändelser -en och -et, exempel äppl-et, säl-en.

 

I matematiken har vi arbetat med talen 7 och 8. Vi har träffat sjutalsfamiljen och åttatalsfamiljen där de berättade för oss hur eleverna kan dela upp talet sju och åtta. Eleverna har arbetat med talet efter och talet före på en talrad från 1-10, samt jämna och udda tal.

 

Vi har arbetat med kantareller där vi fyllde i en fältare med begrepp som vi behöver använda för att skriva en faktatext. Vi gjorde tillsammans en faktatext om kantareller och sedan fick eleverna enskilt skriva en faktatext på sin Ipad.

 

Veckans bokstav för nästa vecka är Ee. Eleverna kommer att arbeta vidare med jämna och udda tal, de kommer att träna det vi har gått igenom i mattekapitlet. Nästa vecka kommer eleverna att göra en diagnos i matteboken.

 

Läsläxan för nästa vecka är kapitel sju s. 32-35.

Det är viktigt att eleverna har med sin läsbok varje dag till skolan.

Jag har delat ut frågor som vi kommer att diskutera på utvecklingssamtalet.

 

MvH

Amanda Johansson

Amanda.johansson3@almhult.se