veckobrev v.5

Hej allihopa!
I veckan har vi arbetat med bokstaven Åå på olika sätt.
I matematiken har vi tränat på ordningstal.

Vi har lärt oss fakta om ålen. Eleverna har läst faktatexter om ålen, fyllt i lucktexter och skrivit vad de har lärt sig om ålen.
Vi har arbetat med hur olika djur överlever vintern. Eleverna fick i par arbeta med ett djur. De fick en faktatext och utifrån den, beskriva hur det djuret överlever vintern.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Uu på olika sätt.
Vi kommer att lära oss fakta om uttern.
Nästa vecka kommer vi att arbeta med talen 10 till 19 och positionssystemet.
Vi kommer att starta upp temat, förr i tiden.

Nästa veckas läsläxa är kapitel 16. Sida 69-72 till den 9/2.
Gå gärna in på Inläsningstjänst och lyssna på kapitlet.

 

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

Hej!

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Kk på olika sätt. Vi har kommit på ord som börjar med sk, kr och kl. Vi har tränat på korsord och skrivit meningar med k-ord.
I matematiken har vi tränat på talfamiljer, strategin störst term först och strategin skillnad i tal.
Vi har avslutat arbetet med stannfåglar genom att eleverna fick skriva en bok (i par) om en fågel och därefter fick eleverna redovisa för klassen.
På bilden fick eleverna pyssla ihop en gubbe som åkte skidor.

  

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Åå på olika sätt.
Vi kommer att lära oss fakta om ålen.
Nästa vecka kommer vi att få en ny mattebok (mattekojan 1B). Vi kommer att träna på ordningstal och talen 10-19.
Vi kommer att arbeta med vad som händer med djuren på vintern.

På onsdag den 1/2  är det studiedag.

Veckans läsläxa är kapitel 15, sida 65-68 till den 2/2.
Gå gärna in på Inläsningstjänst och lyssna på kapitlet.

 

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

Veckobrev v.3

Hej alla föräldrar!

I veckan har vi arbetat med bokstaven Ää på olika sätt. Vi har arbetat med stationer, mandala och ordförrådet. Eleverna har skrivit ord med Ää och utifrån dem skrivit meningar.

I matematiken har vi tränat på olika strategier. Vi har tränat på hur vi kan räkna med tvillingtal. Vi har även tränat på talet 5 och strategin störta termen först i addition.

Vi har lärt oss fakta om stannfåglar och eleverna skriver (i par) en bok om en stannfågel.

Eleverna har fått lära sig fakta om älgen genom film, faktatext, lucktext och att svara på frågor om älgen.

 

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Kk på olika sätt.

Eleverna kommer att lära sig fakta om kronhjorten.

I matematiken kommer vi att arbeta med tallfamiljer och skillnad i tal.

I veckan kommer vi att fortsätta arbeta med stannfåglar.

 

Läsläxa för nästa vecka är kapitel 14 s. 60-65.

Jag vill tipsa om att gå in på inläsningstjänst där ditt barn kan lyssna på kapitlet.

 

Hoppas att ni alla får en trevlig helg!

 

MvH

Amanda Johansson.

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.2

Hej alla föräldrar!

Jag vill börja med att tacka så mycket för den fina presenten som jag fick på julavslutningen!

I veckan har eleverna fått intervjua sin nya axelkompis som de kommer att arbeta med när det är uppgifter i par.

Vi har gjort övningen två sanningar och en falsk. Eleverna skulle skriva två sanna saker som de hade gjort på jullovet och en sak som var falsk. Därefter skulle deras axelkompis gissa vilket påstående som var falskt.

Eleverna har gjort repetitionssidorna i arbetsboken. Eleverna fick repetera bokstäverna Ii, Tt, Vv och Dd.

Eleverna har tränat på beskrivning genom att rita en figur och därefter beskriva den på sin Ipad.

I halvklass har vi arbetat om känslorna glad, ledsen, rädd och arg.

 

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ää.

Vi kommer att lära oss fakta om älgen och där ska eleverna placera ut ämnesspecifika ord i en lucktext.

Vi kommer att lära oss om vinterfåglar och varför vissa fåglar flyttar och varför andra fåglar stannar kvar i Sverige.

I matematiken kommer vi att träna på addition och subtraktion med tvillingtal och talet 5. Eleverna kommer att träna på strategin: den största termen först.

Läsläxan är till den 19/1 och det är sidorna 56-60.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg!

 

MvH

Amanda Johansson.

amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.50

Hej alla föräldrar!

Vi på arken tackar så mycket för den fina korgen med godsaker!

Veckans bokstav var Dd som vi har tränat på olika sätt.

Vi har arbetat med ordförrådet, mandala med Dd och i arbetsboken. Vi har tränat på ändelsen -et.

I matematiken har vi tränat på öppna utsagor med addition och subtraktion. Vi har även tränat på mönster och programmering.

I No har vi lärt oss fakta om domherren.

I So har vi lärt oss fakta om Lucia och om julen förr i Sverige.

 

Nästa vecka är det sista veckan innan lovet.

Vi kommer att repetera i matteboken och göra en diagnos på kapitlet.

Gå in på mattekojan och gör övningar för kapitel 6.

Vi kommer att göra klart saker i röda mappen.

Nästa vecka kommer vi även att pyssla och skriva sagor.

 

På avslutningsdagen den 21/12 slutar skolan 11:30.

För de som åker buss, går bussen klockan 11:40.

Vi kommer att leka lekar och titta på film.

Det är ingen läsläxa nästa vecka.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

 

vecka 49

Hej alla föräldrar.

Veckans bokstav var Vv som vi har tränat på olika sätt genom att spåra, komma på ord med Vv, mandala med Vv ord och ordförrådet med Vv.

Eleverna har i NO lärt sig fakta om vargen.

I matematiken har vi tränat på addition och subtraktion med öppna utsagor, samt likhetstecken och dess betydelse.

I SO har vi lärt oss om advent.

I onsdags var det brandövning och jag fick höra att det gick mycket bra.

I torsdags var det jultemadag där eleverna fick pyssla, gå tipsrunda, baka pepparkakor, polkagrisar och Kahoot.

Nästa veckas bokstav är Dd som vi kommer att träna på olika sätt.

I NO kommer eleverna att få lära sig fakta om domherren.

I SO kommer eleverna att få lära sig fakta om Lucia och om julen förr i Sverige.

I matematik kommer vi att fortsätta att träna på öppna utsagor och likhetstecknets betydelse, samt mönster.

 

Det är idrott som vanligt på torsdag.

 

Läsläxa är till torsdagen den 15/12 nästa vecka och det är kapitel 12 sida 52-55.

På onsdag den 14/12 är det Lucia och vi på Arken ska uppträda klockan. Observera att det inte är någon frukost den dagen. Det är frivilligt att klä ut sig till luciatåget.

Vi samlas ombytta och klara klockan 07:15 utanför F och 2:s entrédörr.

 

Titta igenom tunnorna med kvarglömda grejer om något tillhör ditt barn. Den 13/12 finns det kvarglömda kläder från idrottshallen utanför expeditionen.

De kläder som finns kvar under jullovet kommer att tvättas och skänkas bort.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH

Amanda Johansson

 

amanda.johansson3@almhult.se

Veckobrev v. 48

Hej alla föräldrar!

Veckans bokstav var Tt. Vi har arbetat i arbetsboken, spårat Tt, kommit på ord som börjar på Tt, där Tt finns inuti ordet och ord där Tt finns i slutet av ordet. Vi har arbetat med ordförrådet och mandala med bokstaven Tt. Ordbilderna som vi har tränat på denna vecka var HAN och HON.

Matematiken har vi arbetat med 10-kamrater, 9-kamrater, lilla – (-1,-2) och lilla + (+1,+2). Vi har lärt oss om hur vi kan använda tallinjen som ett verktyg för att räkna lilla – och lilla +.

I No har vi lärt oss fakta om talgoxen.

I So har vi pratat om kartor: vad vi kan använda kartor till, vart de har sätt kartor, samt ritat en karta över sitt rum.

 

Veckans bokstav för nästa vecka är Vv som vi kommer att träna på olika sätt. Ordbilderna för nästa vecka är JA och NEJ.

I matematiken kommer vi att träna på lilla + och lilla – med öppna utsagor.

I So kommer vi att lära oss fakta om Advent och jul.

I No kommer eleverna att lära sig fakta om vargen.

På torsdag den 8/9 är det ingen idrott, det är jultemadag för hela Arken.

Läsläxa för röd grupp är till den 7/12. Det är kapitel 11. S.48-51.

Läsläxa för blå grupp är till den 9/12. Det är kapitel 11. S.48-51.

Detta på grund av att det är jultemadag på torsdag.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg 😊

Hej alla föräldrar!

Jag vill berätta att de som gick fackeltåg idag var jätteduktiga. När vi kom tillbaka åt vi pepparkakor, clementin, drack saft och tittade på filmen Husdjurens hemlighet.

Veckans bokstav var Ii.

Vi har tränat på Ii genom att rita en mandala med en massa Ii ord. Eleverna fick säga vad det var på bilden och vart Ii befann sig i ordet. De fick även göra ett moment som heter ordförrådet där de ska skriva ut rätt ord till rätt bild.

Ordbilderna KAN och INTE har vi tränat på att de fick säga: Jag kan se något…… och sedan fick axelkompisen gissa vad den andre såg. Sedan fick de berätta: Jag kan inte se ett djur som… och sedan fick axelkompisen gissa vilket djur den andre tänkte på.

I veckans kapitel sa läraren Olle om att man kunde prata ett språk där man använder en massa Ii:n. Eleverna fick lära sig Ii språket och regeln för språket är att alla vokalerna byts ut mot ett Ii. Testa med ert barn om han/hon kommer ihåg hur de skriver sitt namn med Ii språket.

Som startuppgift i veckan har eleverna fått tränat på läsförståelse genom att läsa och sedan måla en bild.

Veckans djur var igelkott och eleverna fick lära sig fakta om igelkotten och skriva minst tre meningar om den. Vi tränar mer och mer på att skriva med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden, punkt i slutet och med små bokstäver.

I matematiken har eleverna fått träna på 9-kamrater, 10-kamrater och vad tallinje är och dess funktion. De har även börjat träna på lilla + och lilla -.

Veckans bokstav för nästa vecka är Tt och ordbilderna är HAN och HON.

I matematiken kommer vi att träna vidare med lilla – och lilla + och kommer på fredag den 2/12 att göra en diagnos. Det är bra om ni går in på Mattekojan och gör övningar för kapitel 5 på nätet.

Läsläxan nästa vecka är kapitel 6 s. 44-47 till den 1/12.

Den 14/12 kommer vi att gå Lucia och på startsidan på bloggen finns information om det. Jag lägger även in brevet här nedanför och skickar hem en lapp om det på måndag.

Luciamorgon-1-–-kopiera

Hoppas att ni alla får en trevlig helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

Veckobrev v.46

Hej alla föräldrar!

Hoppas att ni har haft en bra vecka!

I veckan har vi repeterar bokstäverna Ee, Rr, Ll och Nn.

Vi har arbetat med ändelser -en, -et och ordbilderna. Eleverna har gjort en diagnos och det gick väldigt bra.

Vi har arbetat med stapeldiagram, avprickning, dubbelt, hälften och sannolikhet I matematiken. Idag fick eleverna även göra en diagnos i ma-boken.

I onsdags hade vi No och undersökte vad som löser sig i vatten. Vi tränade på att skriva en hypotes och eleverna tyckte det var häftigt att olja inte löser sig i vatten.

På engelskan gick vi igenom färger och vad de heter på engelska. De fick arbeta med färger (på engelska) genom övningar på skolplus och genom att spela memory två och två.

 

Veckans bokstav för nästa vecka är Ii och ordbilderna är KAN och INTE. Vi kommer att arbeta enskilt, i par, laborativt, titta på film och arbeta i arbetsboken.

Veckans djur för nästa vecka är igelkott.

I matematiken kommer vi att arbeta med uppdelning av talet 9 och 10. Vi kommer även att arbeta med tallinjen på olika sätt.

 

Läsläxa för nästa vecka är s. 40-43 till torsdag den 24/11.

 

Det är viktigt att ert barn meddelar att dem har kommit till skolan på morgonen.

Information om Lucia kommer inom kort.

 

OBS! På fredag är det fackeltåg!

Vi samlas klockan 06:45!

Information ligger på startsidan på bloggen. I måndags den 14/11 fick eleverna hem en lapp med information.

Hoppas att ni får en fin helg.

 

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.45

Hej alla föräldrar!

I veckan har vi arbetat med bokstaven Nn.

Vi har tränat på ordbilden Har genom att ställa frågor till varandra. Exempelvis Har du en säng? Osv.

Klassen har arbetat om nyckelpigan. Vi har lärt oss hur den ser ut, vad den äter och vad den gör på vintern.

I matematiken har vi arbetat med avprickning, stapeldiagram, dubbelt (till 10), hälften (till 10) och sannolikhet.

Vi har avslutat vårt temaarbete om hösten genom att göra sant eller falskt om vad som händer med blommor, fåglar och träd.

Nästa vecka kommer vi att repetera bokstäverna Ee, Rr, Nn och Ll. Eleverna kommer att göra en diagnos i slutet på veckan om bokstäverna och ordbilderna.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta att arbeta om sannolikhet, repetera kapitlet och göra en diagnos för kapitlet.

Veckans läsläxa för nästa vecka är annorlunda, jag har skrivit i elevernas protokoll vad som gäller. Antingen har de fått hem en bok, frågor om kapitel 8 eller att läsa kapitel 8 en gång till. Läxan är till onsdag den 16/11.

På torsdag den 17/11 är det studiedag och fritids är öppet som vanligt.

Den 25/11 är det fackeltåg och mer information skickar jag hem med eleverna på måndag.

OBS! Det är viktigt att ert barn meddelar personal om att de har kommit/är här på skolan på morgonen. Det är av säkerhet då personalen har ansvar om ert barn.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se