Kaninerna v.39

Veckans bokstav var Ll. Vi har tillsammans i par sorterat olika saker efter om de innehåller Ll eller inte. Barnen var så duktiga på att ljuda och se om orden innehöll Ll. De kunde också berätta om Ll fanns i början, mitten eller inuti ordet.

På språkleken har vi pratat om och samlat långa och korta ord. Barnen har även fått vara varsitt ord och bildat meningar tillsammans. På matten har vi fortsatt arbetet med former.

Idrottslektionen började med tre låtar från Röris (ett rörelseprogram för barn från Friskis & Svettis). Vi hann även med tunnelpjätt och ”ormen ömsar skinn” innan det var dags för avslappning.

Vårt arbete med svampar har fortsatt. Vi har tittat på film, läst faktaböcker samt lärt oss svampens olika delar. Det har även ritats svampar som sedan ”kompisbedömts”, för att kunna förbättras.

På tisdag ska vi ta foto till en skolkatalog. Eventuellt kommer den att kunna köpas.

På onsdag kommer vi att leka tillsammans med de andra f-klasserna på skolan under idrottslektionen. Då behövs inte ombyte eller handduk.

På föräldramötet pratade vi om vikten av högläsning, se bifogad film som belyser ämnet. https://youtu.be/b1nSg7vumn8

v.40

måndag: veckans bokstav

tisdag: alfabetsboken

onsdag: lek med f-klasserna

torsdag: matte

fredag: Kaninboken