veckobrev v.45

Hej alla föräldrar!

I veckan har vi arbetat med bokstaven Nn.

Vi har tränat på ordbilden Har genom att ställa frågor till varandra. Exempelvis Har du en säng? Osv.

Klassen har arbetat om nyckelpigan. Vi har lärt oss hur den ser ut, vad den äter och vad den gör på vintern.

I matematiken har vi arbetat med avprickning, stapeldiagram, dubbelt (till 10), hälften (till 10) och sannolikhet.

Vi har avslutat vårt temaarbete om hösten genom att göra sant eller falskt om vad som händer med blommor, fåglar och träd.

Nästa vecka kommer vi att repetera bokstäverna Ee, Rr, Nn och Ll. Eleverna kommer att göra en diagnos i slutet på veckan om bokstäverna och ordbilderna.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta att arbeta om sannolikhet, repetera kapitlet och göra en diagnos för kapitlet.

Veckans läsläxa för nästa vecka är annorlunda, jag har skrivit i elevernas protokoll vad som gäller. Antingen har de fått hem en bok, frågor om kapitel 8 eller att läsa kapitel 8 en gång till. Läxan är till onsdag den 16/11.

På torsdag den 17/11 är det studiedag och fritids är öppet som vanligt.

Den 25/11 är det fackeltåg och mer information skickar jag hem med eleverna på måndag.

OBS! Det är viktigt att ert barn meddelar personal om att de har kommit/är här på skolan på morgonen. Det är av säkerhet då personalen har ansvar om ert barn.

 

Hoppas att ni får en trevlig helg.

MvH

Amanda Johansson

 

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.44

Hej alla föräldrar!

Tack för mycket trevliga utvecklingssamtal innan lovet.

Förra veckan arbetade vi med FN. Eleverna diskuterade vad FN är och målat en duva som symboliserar fred.

Vi repeterade i matematiken genom olika arbetsblad och övningar. Vi arbetade om halloween, där jag höll en genomgång, vi tittat på film, diskuterade och skapade fladdermöss av toarullar. Eleverna skapade ett memory med halloweentema.

Vi tränade på läsförståelse genom att eleverna fick läsa hur de skulle måla en bild.

Veckan efter höstlovet kommer vi att arbeta med bokstaven Nn och starta upp ett nytt kapitel i matematiken som handlar om tabeller, diagram, dubbelt, hälften och störst eller minst sannolikhet.

Hoppas att ni har haft ett bra höstlov!

amanda.johansson3@almhult.se

Veckobrev vecka 42

Hej alla föräldrar!

Veckans bokstav var Ee och vi har tränat på att Ee kan låta på olika sätt. Det finns uppe-Ee, där Ee låter som Ää och nere-Ee, där Ee låter Ee.

Vi har tränat på ordbilderna: den och du, genom att ställa frågor till varandra. Vi har spårat Ee, arbetat med ekorre och arbetat i vår arbetsbok.

I matematiken har vi repeterat talet 6, 7 och 8. Vi har tränat på hur vi kan dela upp talen och vilka som är talkamrater. Vi har även tränat på udda och jämna tal. Eleverna har repeterat genom att spela ett gemensamt spel, vi har använt oss av laborativt material, arbetat på ipad och i Mattekojan. Vi har tränat mycket på samarbete. Eleverna har fått arbeta två och två i matematiken. Eleverna har även gjort en diagnos i matteboken.

På So har vi arbetat med trafiken. Vi har diskuterat hur vi ska agera i trafiken, olika skyltar och dess betydelse. Vi har även arbetat med varför vi ska ha reflexer och tittat på filmen gatsmart på Urplay. Vi har gjort gubbar med reflexer (aluminiumfolie) för att synliggöra varför det är viktigt med reflexer.

Nästa vecka är det utvecklingssamtal och Rosita kommer att vara i klassen på måndag och tisdag.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med FN-dagen och Halloween. Eleverna kommer även att ha repetitionsvecka i matematiken.

Nästa vecka är det ingen läsläxa. Jag har skickat hem ett inlogg till Inläsningstjänst, där eleverna ska gå in och lyssna på kapitel 1-7. Jag har lagt boken i deras bokhylla på Inläsningstjänst. Jag kommer på torsdag 27/10 ställa några frågor som tillhör kapitlen till eleverna som de ska få svara på i par.

Hoppas att ni får en trevlig helg och jag ser farm emot att träffa er på utvecklingssamtalet.

MvH

Amanda Johansson

 

amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev 41

Hej alla föräldrar!

Vi har haft STOPP MIN KROPP i veckan. Vi har tittat på filmerna stopp min kropp där vi har diskuterat begreppet samtycke. Vi pratade om att ett nej alltid är ett nej och att man alltid frågar förts om det är okej att ge någon annan en kram. Vi pratade även vad man aldrig får göra, exempelvis: slå, nypa eller knuffa någon. Vi har även tittat på filmen lätta och jobbiga känslor, som tar upp om att ibland kan det vara svårt att visa vad man egentligen känner. Vi diskuterade att man ibland kan visa en känsla utåt även fast man har en annan känsla inuti kroppen.

 

Veckans bokstav var Ll och eleverna har spårat Ll och arbetat i arbetsboken. Eleverna kom på 51 ord med Ll. Vi har tränat på veckans ordbild Vi och ändelser -en och -et, exempel äppl-et, säl-en.

 

I matematiken har vi arbetat med talen 7 och 8. Vi har träffat sjutalsfamiljen och åttatalsfamiljen där de berättade för oss hur eleverna kan dela upp talet sju och åtta. Eleverna har arbetat med talet efter och talet före på en talrad från 1-10, samt jämna och udda tal.

 

Vi har arbetat med kantareller där vi fyllde i en fältare med begrepp som vi behöver använda för att skriva en faktatext. Vi gjorde tillsammans en faktatext om kantareller och sedan fick eleverna enskilt skriva en faktatext på sin Ipad.

 

Veckans bokstav för nästa vecka är Ee. Eleverna kommer att arbeta vidare med jämna och udda tal, de kommer att träna det vi har gått igenom i mattekapitlet. Nästa vecka kommer eleverna att göra en diagnos i matteboken.

 

Läsläxan för nästa vecka är kapitel sju s. 32-35.

Det är viktigt att eleverna har med sin läsbok varje dag till skolan.

Jag har delat ut frågor som vi kommer att diskutera på utvecklingssamtalet.

 

MvH

Amanda Johansson

Amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.41

Hej!
I veckan har vi tränat på bokstaven Rr. Vi har kommit på ord där Rr är i början, inuti och i slutet av ordet. Vi har spårat Rr med krita och lera. Vi har lagat ord som har gått sönder och tränat på att skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet på meningen. Vi har även övat på att skriva meningarna med små bokstäver.
I matematik har vi börjat arbeta med talen 6,7 och 8. Vi har tränat på vilka sätt man kan dela upp talet och på hur många olika sätt man kan visa talet. Nästa vecka kommer vi att träna på talet före och efter.

På bilden har vi gjort fina svampar med hjälp av en mall som alla elever fick ut.
På So har vi fortsatt att arbeta med svampar och tittat på ugglan och kompisproblemet. Vi tittade på filmen, diskuterade vad som blev tokigt hur hur de löste problemet. Sedan fick eleverna ut en uggla som de målade och skrev citatet ”om du inte har varit schysst, ska du inte varit tyst” som de tog upp i filmen.

Nästa veckas bokstav är Ll som vi ska träna på olika sätt.
Nästa vecka är det temaveckan ”stopp min kropp”. Vi kommer att titta på små filmen, göra samarbeta övningar och diskutera känslor och hur man kan agera när man blir arg eller ledsen.

V.43 kommer det att vara utvecklingssamtal.
Jag kommer här att bifoga schemat och även måndag dela ut lappar till eleverna med schemat på måndag.

Erbjudande om utvecklingssamtal Åk 1A HT2022

Nästa veckas läsläxa är kapitel 6. Det är bra om ett barn har med sig sin läsebok varje dag till skolan. Detta är för att vi tränar på läsläxan i skolan, på olika sätt.

Hoppas att ni får en trevlig helg 😊.
MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v. 39

Veckobrev v.39.

Vi har haft en repetetionsvecka med bokstäverna Aa och Ss. Egentligen skulle vi har arbetat med bokstaven Rr men på grund av att eleverna skulle göra en diagnos i sin arbetsbok i svenska, valde jag att repetera.

Vi har arbetat med bokstäverna och ordbilderna på olika sätt. Vi har lagat meningar, lagat ord, arbetat med tokiga meningar. Vi har tränat mycket på att arbeta i par och på att samarbeta.

Eleverna har gjort ett test på ipad som heter legilexi. Legilexi är till för mig, så att jag vet vad jag behöver undervisa om i svenska.

I no har eleverna fått träna på begreppet: hypotes. Eleverna fick gissa om ett föremål flyter eller inte i vatten.

I matematiken har vi avslutat kapitel två med en diagnos och nästa vecka kommer vi att börja på kapitel tre som handlar om talen 6-10, talrad, udda- och jämna tal.

Vi har arbeta med svampen och dess delar och nästa vecka kommer vi att tillsammans göra en faktatext om kantarell. Detta för att eleverna ska känna igen vad en faktatext är och hur den är uppbyggd, samt att de får lära sig om svampen kantarell.

Veckans bokstav för nästa vecka blir Rr och vi kommer att arbeta med djuret räv.

Nästa vecka är det kapitel 5 s. 24-27 som är läsläxan till torsdagen den 6/10. Tag med läsboken till skolan varje dag, då vi tränar kapitlet i skolan.

Nästa vecka kommer eleverna att ha idrott inomhus.

Nästa vecka tisdagen den 4/10 är det fotografering i skolan och eleverna kommer att fotas en och en.

Hoppas att ni får en fin helg!

 

MvH

Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se

veckobrev v.38

Hej alla föräldrar!

Den här veckan har vi arbetat med veckans bokstav Ss. Vi har arbetat i arbetsboken, kommit på en massa ord med Ss.

Vi har arbetat med veckans djur som var sälen och jag läste en kort faktatext, de fick titta på film, vi gjorde en gemensam tankekarta och sedan fick de två och två komma på en mening om sälen. De har döpt sälen till Sälis.

Eleverna har även fått träna på ordbilderna en och ett, där de har fått sätta in rätt föremål efter rätt ordbild, samt arbetat i arbetsboken.

Eleverna har tränat mycket på att arbeta i par, vilket vi kommer att fortsätta med nästa vecka.

I matematik har vi fortsatt träna på geometriska formerna: cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Vi har tränat på hur många hörn och sidor respektive figur har. Vi har även tränat på begreppen, störts, minst, längst och kortats.

Igår var vi i ormakulla och där utförde vi olika aktiviteter med årskurs F, 2 och 3. Här kommer lite bilder över utflykten.

Eleverna från årskurs F, 1, 2 och 3 blev uppdelade i fyra olika grupper. Vi hade fyra olika stationer där eleverna skulle vara aktiva. Dem fyra olika stationerna var att de gick en historarunda ute i skogen, eleverna gick på museum där de fick se gamla föremål. Eleverna fick även gå på uppdragsjakt där de fick leta efter olika föremål från naturen och utförde olika lekar i sina grupper.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med veckans bokstav Rr och vi kommer att arbeta med veckans djur. Vi kommer träna på orbilderna: här och det.

På matematiken kommer vi att fortsätta att träna på begreppen störst, minst, längst och kortast. Vi kommer även att träna på lägesorden: i, bakom, bredvid, framför, mellan och över.

Läsboken ska med till skolan varje dag då vi övar på läsläxan på olika sätt lite varje dag för att öka förståelsen kring läsläxan. Nästa veckas läsläxa är kapitel fyra s. 20-24 till torsdagen den 29/9.

Nästa vecka är det idrott som vanligt på torsdag. Eleverna ska vara ombytta när de kommer till skolan.

Hoppas att ni alla får en trevlig helg!

MvH

Amanda Johansson.

veckobrev v.37

Veckobrev v.37.

Hej alla föräldrar!

Den här veckan har vi tillsammans i klassen skrivit ihop ett veckobrev! Detta vill eleverna berätta vad vi har gjort under veckan.

På matematiken har vi övat på geometriska former. I skogen gjorde vi uppdrag och gjorde fågelbon.

Vi har tittat på film. Vi har gjort bokmärken. Vi har fått 20 klistermärken.

Vi har arbetat med veckans bokstav Aa. Vi har fått läsläxa. Vi har jobbat med abborre och vi döpte den till Allan.

Hälsningar från Hajarna

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ss. Vi kommer att öva bokstaven Ss på olika sätt. Vi ska spåra med krita, lera och i arbetsboken. Vi kommer att komma på ord med Ss, arbeta med djuret säl och arbeta med veckans ordbilder på olika sätt.

Vi kommer att fortsätta arbeta med geometriska former, samt storleksordning och längd.

Idag (fredag) har eleverna fått hem läsläxa på kapitel tre där de ska läsa kapitlet flera gånger i veckan tills på onsdag då eleverna ska läsa sin läsläxa för mig. De elever som behöver träna lite extra får hem ordbilder i en plastficka som de ska träna på och detta blir deras läsläxa. Alla har fått hem en bok, men för de elever som har fått hem ordbilder som läsläxa ska träna på dem inför onsdag. Ni får gärna läsa kapitlet högt för ert barn och diskutera bilderna och det lästa. Vissa elever har fått en två böcker, där de har den ena som läsläxa och den andra att lyssna på och träna för att se hur det känns att läsa i den andra boken. Det står på eller i elevernas läsprotokoll för vad som gäller ert barn. Eleverna få hem ett läsprotokoll där ni ska skriva hur det har gått med läsläxan under: kommentar förälder.

På torsdag ska vi till ormakulla tillsammans med åk F, 2 och 3. Vi kommer att vara där hela dagen. Vi går dit tillsammans kl. 08:00 och går hem kl. 13:00. Vi kommer att göra olika aktiviteter, äta hamburgare och det finns hamburgare som är vegetariska och utan gris. Ta med er regnkläder, tjockkläder, liten fika och dricka. Glömmer någon fika så har jag med mig extra till dem.

Vi hoppas på fint väder!

OBS! Eleverna får inte medtag något som innehåller nötter! Lär på innehållsförteckningen när ni köper fika.

 

Trevlig helg!

Amanda Johansson

Amanda.johansson3@almhult.se

Hej alla föräldrar!

Denna vecka har vi repeterat bokstäverna Oo och Mm. Vi har spårat bokstäverna med lera, med krita och arbetat med ordbilden och. Vi har tränat på orden för föregående veckans kapitel genom att göra memory och domino.

Vi har gjort diagnosen i Mattekojan, där eleverna har fått visa vad de har lärt sig. Det som vi har arbetat med innan i kapitlet är begreppen och tecknen för lika många =, olika många ≠, större än > och mindre än  <. Vi har börjar på det nya kapitlet som berör geometriska former och lägesorden. Vi har lyssnat på sagan för kapitlet där vi följer Gugge och Sum-sum. Vi har även haft utematte där eleverna fick leta upp saker med antal 1-5. De fick även visa sin förförståelse om de geometriska formerna, genom att eleverna har fått leta upp saker på skolgården, som har en geometrisk form, samt forma en kvadrat med pinnar.

Vi har arbetat om september och vad som händer under månaden. Vi undersökt om hur det går till när det är val i Sverige. Eleverna har fått rösta fram en logga för sin grupp, målat och satt fast på dörren. Röstningen gick till såhär: de fick säga vilket djur de hade velat vara, sedan fick de rösta fram tre olika djur. Därefter fick de en varsin röstlapp och sedan fick de gå en och en bakom en skärm där det fanns tre lådor som representerade de tre olika djuren. De fick lägga i sin röstlapp i den lådan som de ville rösta på. På lapparna stod det inget namn och sedan räknade jag rösterna. I röd grupp vann tiger och i blå grupp vann gris.

På engelskan har vi tränat på att räkna 0-10 genom denna låten som är länkad här nedanför.

Counting 1 to 10 | Number Songs | PINKFONG Songs for Children – YouTube

Nästa vecka kommer vi att arbeta med Aa och arbeta med hur man ställer frågor.

Vi kommer även att börja med det nya kapitlet i Mattekojan och arbeta med olika samarbetsövningar.

På fredag den 16/9 nästa vecka kommer eleverna att få läsläxa som är tills torsdag den 22/9, mer info kommer nästa fredag.

Ta med skalkläder och regnkläder nu när det har blivit höst.

Tack alla som var med på ett mycket trevligt föräldramöte i måndags.

MvH

Amanda Johansson

Amanda.johansson3@almhult.se

 

veckobrev v.35

Hej alla föräldrar!

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav Mm. Vi har även arbetat med kapitel två i den magiska kulan.

Vi har skapat en bokstavsskog där veckans djur flyttar in efter att vi har arbetat med den. Eleverna döper djuret och sedan flyttar den in. Förra veckan var Oo veckans bokstav och eleverna döpte ormen till Olle. Denna vecka var det Mm som var veckans bokstav och veckans djur var mullvad. Eleverna fick rösta vad den skulle heta och det blev Mbappe.

I matteboken har vi övat på begreppen lika många, olika många, fler än och färre än.

Nästa vecka ska eleverna göra en diagnos i matematik på det som vi har arbetat med hittills. Vi kommer att repetera bokstäverna Oo och Mm på olika sätt. Vi kommer även att prata om demokrati och vad val är för något.

Nästa vecka kommer eleverna att få en varsin cykelhjälm från STENA.

Hoppas att vi ses på föräldramötet på måndag klockan 18:00.

MvH

Amanda Johansson.

Kontakt: Amanda.johansson3@almhult.se