veckobrev v.41

Hej!
I veckan har vi tränat på bokstaven Rr. Vi har kommit på ord där Rr är i början, inuti och i slutet av ordet. Vi har spårat Rr med krita och lera. Vi har lagat ord som har gått sönder och tränat på att skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet på meningen. Vi har även övat på att skriva meningarna med små bokstäver.
I matematik har vi börjat arbeta med talen 6,7 och 8. Vi har tränat på vilka sätt man kan dela upp talet och på hur många olika sätt man kan visa talet. Nästa vecka kommer vi att träna på talet före och efter.

På bilden har vi gjort fina svampar med hjälp av en mall som alla elever fick ut.
På So har vi fortsatt att arbeta med svampar och tittat på ugglan och kompisproblemet. Vi tittade på filmen, diskuterade vad som blev tokigt hur hur de löste problemet. Sedan fick eleverna ut en uggla som de målade och skrev citatet ”om du inte har varit schysst, ska du inte varit tyst” som de tog upp i filmen.

Nästa veckas bokstav är Ll som vi ska träna på olika sätt.
Nästa vecka är det temaveckan ”stopp min kropp”. Vi kommer att titta på små filmen, göra samarbeta övningar och diskutera känslor och hur man kan agera när man blir arg eller ledsen.

V.43 kommer det att vara utvecklingssamtal.
Jag kommer här att bifoga schemat och även måndag dela ut lappar till eleverna med schemat på måndag.

Erbjudande om utvecklingssamtal Åk 1A HT2022

Nästa veckas läsläxa är kapitel 6. Det är bra om ett barn har med sig sin läsebok varje dag till skolan. Detta är för att vi tränar på läsläxan i skolan, på olika sätt.

Hoppas att ni får en trevlig helg 😊.
MvH
Amanda Johansson

amanda.johansson3@almhult.se